autos-3291379_640

Zbirna središča P+R in njihova vloga pri trajnostni mobilnosti

Zbirna središča P+R (»parkiraj in se pelji/prestopi/presedi«) so stične točke osebnega in javnega prevoza, ki uporabnikom omogočajo organiziran prestop iz manj ali netrajnostne oblike v bolj trajnostno obliko mobilnosti. Namen teh točk, ki so praviloma na obrobju mest, je torej spodbuditi uporabo javnega prevoza, optimizirati stroške prevoza uporabnika in posledično zmanjšati število osebnih avtomobilov v mestnih središčih. Torej tam, kjer so škodljivi vplivi motornega prometa dandanes najbolj izraženi. Prva namenska zbirna središča P+R so uvedli v 60. in 70. letih 20. stoletja v Veliki Britaniji in v Združenih državah Amerike, danes pa so razširjena skoraj po vsem svetu, pri čemer so se pojavila tudi druga poimenovanja in druge oblike intermodalnih zbirnih središč, kot na primer P+B, B+R, K+R. Na predavanju bodo v ospredju primeri tovrstnih središč iz ljubljanske mestne občine, ki jih je tokratni gost tudi preučeval v svojem magistrskem delu. V razpravi bomo problematizirali vlogo tovrstnih zbirnih središč oz. parkirišč pri krepitvi trajnostne mobilnosti in skušali odgovoriti na vprašanje, zakaj so nekatera zbirna središča P+R v praksi uspešna, nekatera pa ne.

Geografski večer

tor, 10. oktober 2017

19:00

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

mag. Žiga Jamnik

Vstop prost

 

Zborno mesto

Gosposka 16 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2023 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si