holiday-2880261_640

Turizem, trajnostni razvoj in turistični trendi na začetku 21. stoletja

Organizacija Združenih narodov je leto 2017 razglasila za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj. Zakon o spodbujanju razvoja turizma pravi, da razvoj te dejavnosti v Sloveniji »temelji na načelih trajnostnega razvoja, ki upošteva enakopravno obravnavo gospodarske, socialne in okoljske razvojne komponente«. Skladno s tem še zmeraj aktualna strategija slovenskega turizma navaja, da bo v letu 2016 turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju. Tudi Evropska unija naj bi v okviru svoje turistične politike z različnimi ukrepi spodbujala trajnosten, odgovoren in kakovosten turizem. V praksi je razumevanje trajnostnega turizma marsikdaj precej ohlapno in poljubno. Ta koncept je sprožil veliko pozitivnih dejavnosti in praks, marsikdaj pa predstavlja le oznako, ki je koristna z vidika trženja in oglaševanja. Na geografskem večeru bodo tako obravnavane nekatere dileme, ki so povezane z na papirju čedalje bolj trajnostnim turizmom.

Geografski večer

tor, 9. maj 2017

19:00

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

dr. Dejan Cigale

Vstop prost

 

Zborno mesto

Gosposka 16 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2022 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si