high-water-392707_640

Naravne nesreče kot geografski paradoks

Naravne nesreče v sodobni družbi niso več preprost naravni pojav, ki v stiku s človekom povzroči neugodne posledice. So kompleksna geografska stvarnost, ki ima tudi številne pomembne implikacije na razvoj družbe nasploh. Ob naravnih nesrečah so najbolj prizadete majhne in revne (otoške) države. Razvitejše države se prej in lažje spoprimejo s posledicami. Toda na koncu krivulje, v razvitih državah, kjer tehnologija omogoča doslej neznane načine obravnavanja teh procesov, sta gospodarski in tehnični razvoj povzročila paradoks: večjo odvisnost družbe od naravnih razmer (in s tem od naravnih nesreč). Posledica nepoznavanja naravnih procesov, individualizacije in naslanjanja na tehnologijo je manjša prožnost družbe. Če so pred desetletji prebivalci izkazovali večjo prožnost tako, da so ob neugodnih razmerah do bližnjih ciljev potovali peš, lahko danes že manjša snežna odeja nekatere kraje »odreže od sveta«. V razpravi bomo na nekaj primerih problematizirali naraščajočo pogostost ekstremnih pojavov, večjo možnost nastanka kompleksnih zaporednih (kaskadnih) nesreč, vpliv naraščajočega družbenega bogastva na škodo in spreminjajoči se odnos prebivalstva do narave, ki ga zaznamuje stalnica: naš kratek spomin.

Geografski večer

tor, 11. april 2017

19:00

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

dr. Blaž Komac

Vstop prost

 

Zborno mesto

Gosposka 16 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2023 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si