earthquake-3167693_640

Omega - teorija: nova fizikalna teorija potresov

Ste se kdaj vprašali, če je mogoče napovedati potres? Na to vprašanje nam bo poskušal odgovoriti gost dr. Jure Žalohar z Omega teorijo. Leta 1999 je revija Nature organizirala javno razpravo, v kateri so številni vodilni in mednarodno priznani seizmologi razpravljali o očitnem neuspehu seizmologije, da bi prepoznala vzorce, na osnovi katerih bi bilo možno zanesljivo in učinkovito napovedovanje prihodnjih rušilnih potresov. V zadnjih desetletjih se je uveljavila paradigma, da so potresi kaotični fenomen, in da njihovo pojavljanje lahko razumemo in zaobjamemo zgolj v okviru statistične fizike. Sedaj, 15 let po omenjeni razpravi so znanstveniki naleteli na presenetljivo odkritje, ki splošno sprejeto seizmološko paradigmo o nenapovedljivosti potresov povsem ovrže. Izkazalo se je, da je problem napovedljivosti potresov rešljiv v okviru Cosseratove mehanike kontinuov. V nasprotju s klasičnim seizmološkim pristopom, ki temelji na klasičnem Cauchyjevem kontinuumu, v katerem prelomi v zemeljski skorji kompenzirajo zgolj premike tektonskih plošč. Cosseratova mehanika pa predpostavi, da prelomi kompenzirajo premike in rotacije tektonskih plošč. Cosseratov pristop k opisu seizmičnih in lomnih deformacij zemeljske skorje sta prva uvedla ameriška raziskovalca Twiss in Unruh (1991, 1993), kasneje tudi raziskovalna skupina pod vodstvom Figuerida (2004). Žal se je izkazalo, da je Cosseratova mehanika kontinuov matematično zelo zahtevna, zato je bilo delo naštetih avtorjev v seizmološki skupnosti v celoti ignorirano. Dr. Jure Žalohar je z raziskavami seizmičnih in lomnih deformacij zemeljske skorje kot Cosseratovega kontinuma nato nadaljeval v okviru svojega doktorskega dela, ki ga je deloma objavil v reviji Journal of Structural Geology in v obšrni knjigi z naslovom »Omega-teorija, nova fizika potresov«. Na predavanju bodo predstavljeni osnovni koncepti Omega-teorije, kot na primer koncept Omega-sekvenc, Omega-celic, sinhronizacij kaosa in kvantno-mehanskega fraktalnega Cosseratovega kontinuuma. Problem napovedljivosti potresov je na podlagi teh dognanj v Omega-teoriji v celoti rešen. Potresi so posledično natančno napovedljivi, napovedljiv je njihov čas, magnituda in epicenter.

Geografski večer

tor, 25. oktober 2016

19:00

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

dr. Jure Žalohar

Vstop prost

 

Zborno mesto

Gosposka 16 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2022 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si