braille-52554_640

Pouk geografije s slepimi in slabovidnimi učenci

Slepi in slabovidni učenci se od svojih polnočutnih vrstnikov pri doseganju standardov znanj in ciljev pri pouku geografije razlikujejo le v različnih poteh, načinu in metodiki doseganja posameznih učnih ciljev. Pri pouku s slepim oz. slabovidnim učencem moramo biti pozorni na potek pouka in učenčeve individualne potrebe pri prilagajanju učnih gradiv. Pouk geografije s slepimi in slabovidnimi učenci poteka s prilagojenimi učnimi gradivi (v povečavi in brajici), s tipnim ali povečanim kartografskim gradivom ter uporabo geografskih didaktičnih pripomočkov, kot so najrazličnejši modeli in makete. Pomembno je, da učenec pri pouku geografije pridobi posamezne predstave o pojmih, ki jih polnočutni (videči) običajno pridobivamo preko slikovnega gradiva (npr. različni tipi pokrajin). Na kratko bomo predstavili prilagojena gradiva za slepe in slabovidne, pokazali najrazličnejše modele in makete, predstavili problematiko poučevanja ter težave, na katere naletijo učitelji pri pouku geografije s slepimi in slabovidnimi. Poskušali bomo podati tudi nekaj preprostih rešitev, ki so učiteljem lahko v pomoč pri pouku geografije s takšno populacijo otrok.

Geografski večer

tor, 7. oktober 2014

19:00

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

Marija Repe Kocman

Vstop prost

 

Zborno mesto

Gosposka 16 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2022 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si