castle-67600_640

Turizem – pomembna razvojna dejavnost Slovenije

Turizem doživlja v naši državi v zadnjih 15 letih izjemen razvoj. Po ustanovitvi samostojne države Slovenije so se v tej panogi zvrstili značilni razvojno-investicijski cikli. Obsežne investicije v moderno turistično infrastrukturo in razvoj kakovostne turistične ponudbe imajo za posledico dobro rast turističnega obiska, še posebej tujih gostov, in rast prihodkov iz turizma. V bruto domačem proizvodu dosega turizem 5 % delež, ob upoštevanju njegovih multiplikativnih učinkov pa blizu 8%. Turizem odpira številna nova delovna mesta in prispeva k razvoju naših krajev in pokrajin. Občine ga praviloma izpostavljajo kot prednostno razvojno dejavnost. Razvoj v vseh regijah ne gre enakomerno, nastajajo tudi nova turistična območja. Trendi turističnega povpraševanja v svetu so vse bolj usmerjeni v tisto, kar ponuja Slovenija: »small scale« turizem s pestro ponudbo doživetij v lepem in zdravem okolju. Vprašanje je, kako s prostorskimi akti turizem skladno umestiti v okolje. Najbolj pereče vprašanje pa je, kje dobiti kvalificirano delovno silo za delo v turističnih gostinskih obratih, torej v obratih, ki turistom dajejo prenočitve in prehrano.

Geografski večer

tor, 11. marec 2008

19:00

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

Majda Dekleva

Vstop prost

 

Zborno mesto

Gosposka 16 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si