park-skocjanske-jame

Regijski park Škocjanske jame

Cilj: Spoznavanje naravne in kulturne dediščine Regijskega parka Škocjanske jame s poudarkom na bio- in geodiverziteti območja ter na regionalni geografiji.

Okvirna pot: Ljubljana – Divača – Kačiče – Pared – Matavun – Vremski Britof – Pivka – Ljubljana.

Okvirni program:

Regijski park Škocjanske jame je območje izjemne bio- in geodiverzitete, ki se pojavljata na eni strani kot učinek stika med nekarbonatnimi in karbonatnimi kamninami (kontaktni kras), na drugi strani pa mešanja sredozemskih in celinskih zračnih mas oz. tukajšnjega burnega vremenskega dogajanja. Tu opažamo eno največjih zgostitev najrazličnejših naravnih in kulturnih vrednot v Sloveniji – geoloških, geomorfoloških, hidroloških, klimatskih, pedoloških, bioloških, kulturno-zgodovinskih (arheoloških, umetnostnih, verskih, mitoloških, estetskih), zaradi česar je bilo območje leta 1986 kot prvo v Sloveniji vpisano na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Leta 1999 je bilo podzemno kraško mokrišče vpisano tudi na seznam svetovno pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije, na prehodu v novo tisočletje je park postal del Mreže zavarovanih območij v Alpah (Europarc), 2004 pa je bil vpisan še v mrežo območij MAB kot biosferno območje Kras. Spoznali bomo mnoge od teh vrednot (suhi kraški travnik, udornice, brezstrope jame, podzemne jame, kanjon in ponor reke Reke ter življenje v njih, ledenico v Paredu, kraško arhitekturo in naselja, kale, lokve, vodnjake, suhozide, gradišča, nekdanja jamska bivališča in svetišča) ter se seznanili z nekdanjim in sedanjim načinom življenja Kraševcev. Domačijo Belajevih, ki je Kras v malem in zakladnica evropskih zelišč, bo predstavila lastnica Andrejka Cerkvenik, geomorfološke posebnosti pa eden od krasoslovcev. Podali se bomo tudi ob Reki v podzemlje v manj znani del Škocjanskih jam, ki je bil najprej odkrit.

Doplačila (okvirna cena): Obisk Domačije Belajevih z degustacijo in vodenje od Kačič v Matavun (7 €), kosilo (8 €), vstopnina v Škocjanske jame (12,5 €, upokojenci in študenti 9 €, otroci do 9 let 6,5 €).

Potrebna oprema: Vremenu prilagojena športna oblačila, pokrivalo za zaščito pred soncem in pohodna obutev za okrog 6 km poti. S seboj imejte dovolj tekočine in kak prigrizek, saj bo kosilo po izhodu iz jame, torej med 15.30 in 16.00.

Ekskurzija

sob, 2. junij 2018

07:00

dr. Maja Topole, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Prijave na ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referenta za ekskurzije (marko.sencar-mrdakovic@zrc-sazu.si; 01 4706 552). 

Prijava na ekskurzijo je veljavna le v primeru pravočasnega plačila. Finančni prispevek za ekskurzijo je za člane LGD 25 evrov35 evrov za nečlane in 10 evrov za člane DMGS. Znesek nakažite na transakcijski račun:

SI56 6100 0002 1299 316, BIC: HDELSI22
Ljubljansko geografsko društvo
Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana
Koda namena: OTHR
Namen plačila: IME EKSKURZIJE

Plačilo na dan ekskurzije ni več mogoče. Cena ne zajema stroškov prehrane.

PRIJAVNI POGOJI

  1. Prijava in plačilo morata biti izvedena vsaj 3 dni pred ekskurzijo (torej do srede, če je ekskurzija v soboto).
  2. Odjave sprejemamo do 2 dni pred ekskurzijo (torej do četrtka, če je ekskurzija v soboto).
  3. Če se odjavite pravočasno, lahko koristite celotno vplačilo kot dobropis za prihodnjo ekskurzijo. V nasprotnem primeru lahko dobropis koristite le v višini 50 % od vplačanega zneska.
  4. Odhod bo zaradi programa ekskurzije in zakonsko omejenega delovnega časa voznika avtobusa ob zapisani uri. Na zamudnike ne bomo čakali.
  5. Ekskurzije se udeležite le, če ste zdravi! 

V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Parkirišče Tivoli, Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2023 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si