Celodnevne ekskurzije po Sloveniji in sosednjih pokrajinah so namenjene terenskemu spoznavanju ter celostni predstavitvi izbrane pokrajine. Izvedene so pod vodstvom izbranega strokovnjaka, ki ga odlikuje poglobljeno poznavanje pokrajine, po čemer se razlikujejo od »klasičnih« izletov turističnih agencij. V želji po čim bolj pestri in doživeti izkušnji so ekskurzije zasnovane tako, da se poleg avtobusnega prevoza del poti opravi peš.

Preklicano

Spoštovani,

zaradi epidemije covid-19 je ekskurzija prestavljena na bolj ugoden čas.

Lep pozdrav!

 
IMG_20190714_165142

Spodnja Savinjska dolina - dolina zelenega zlata - PRESTAVLJENO

Vodja: Maja Sirše, profesorica geografije in zgodovine, turistična vodnica z licenco GZS.
Cilj: spoznavanje temeljnih naravnogeografskih in družbenogeografskih, zgodovinskih ter etnoloških značilnosti Spodnje Savinjske doline.
Okvirna pot: Ljubljana – Trojane – Vransko – grad Žovnek – jama Pekel – Šempeter v Savinjski dolini – Žalec – Prebold – Ljubljana.
Odhod: 7.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana.


Okvirni program: Spodnja Savinjska dolina v zahodnem delu Celjske kotline ima zelo zanimive naravno- in družbenogeografske značilnosti. Geološko je tektonska udornina, zasuta s prodom in peskom, ki jo obrobljajo predalpska hribovja s ponekod razvitim osamelim krasom. Osrednji vodotok je reka Savinja, ki s svojimi pritoki pogosto povzroča poplave. Ugoden geografski položaj na stičišču več dolin in relief sta močno vplivala na poselitev, promet in gospodarsko usmeritev. Pokrajino je zaznamovalo zlasti hmeljarstvo, ki je od 19. stoletja dalje izboljšalo gmotni položaj kmečkega prebivalstva. V preteklosti so bili nekateri kraji pomembna industrijska središča, danes pa so se prestrukturirala v druge dejavnosti.
Vodička se vam bo na avtobusu pridružila na Trojanah, od koder nas bo pot vodila po stari magistralni cesti proti Vranskem, kjer se bomo seznanili s poplavno ogroženostjo Spodnje Savinjske doline na primeru reke Bolske ter o načrtih preprečevanja poplav. V nadaljevanju se bomo odpravili proti Žovneškemu jezeru, zajezitvi potoka Trnavce, s katero so izboljšali poplavno varnost občine Braslovče. Ker so v neposredni bližini ruševine enega izmed najstarejših gradov na Slovenskem, gradu Žovnek, se bomo povzpeli nanj ter razkrili delček srednjeveške zgodovine tega območja. Grad je eden izmed štirih izvornih gradov najpomembnejše srednjeveške plemiške dinastije na območju današnje Slovenije − Celjskih knezov. Dolgo časa je propadal, nato pa so pred skoraj dvema desetletjema zavedni domačini zavihali rokave, zagrizli v kupe kamenja in ga vsako nedeljo obnavljali.

Večji del Spodnje Savinjske doline leži na obsežnem vršaju reke Savinje, na obrobju pa zasledimo manjše zaplate kraškega sveta. Značilnosti osamelega krasa ter najpomembnejše kraške oblike bomo raziskovali v Krajinskem parku Ponikovski kras, kjer bomo imeli voden ogled jame Pekel. Sledi vožnja do Šempetra v Savinjski dolini, kjer si bomo v tradicionalni furmanski gostilni Privošnik privoščili okusno lokalno kosilo.
Po kosilu se bomo posvetili družbenogeografskim temam. Najprej se bomo odpeljali do Žalca, središča hmeljarstva in pivovarstva v Sloveniji. Po krajšem sprehodu po mestu, kjer bomo raziskovali drobce zgodovine mest in pomen kraja pri razvijanju slovenske narodne zavesti, sledi ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva, kjer je na zanimiv način predstavljen gospodarski pomen in bogata kulturna dediščina te pomembne kmetijske panoge. Pred koncem se odpravimo še do industrijske cone v Preboldu. Tu je bila nekoč ena prvih predilnic na Slovenskem, iz katere je po drugi svetovni vojni nastala znamenita Tekstilna tovarna Prebold, v njene nekdanje prostore pa se je naselilo več manjših podjetij. Sledi povratek proti Ljubljani, kamor prispemo v večernih urah.


Doplačila: voden ogled jame Pekel (8 EUR – če bo več kot 15 oseb), kosilo pri Privošniku (enolončnica cca. 8 EUR), Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva (cca. 5 EUR).
Zahtevnost hoje: 2/5
Oprema: vremenu prilagojena oblačila in obutev, primerna za hojo in ogled jame, kjer je temperatura okoli 10 ˚C. S seboj imejte dovolj tekočine in malico po potrebi.

Ekskurzija

sob, 24. oktober

07:00

Maja Sirše

25 evrov za člane, 35 za nečlane

Prijave na ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev na ekskurzijo, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V prehodnem obdobju se bo še možno prijaviti referentu prek elektronskega naslova erik.logar@zrc-sazu.si. Če boste pri novem načinu prijave potrebovali pomoč, lahko pokličete tudi na 01 4706 370.

Prijava na ekskurzijo je veljavna le v primeru pravočasnega plačila. Finančni prispevek za ekskurzijo je za člane LGD 25 evrov oziroma 35 evrov za nečlane. Znesek nakažite na transakcijski račun SI56 6100 0002 1299 316 (BIC: HDELSI22), Ljubljansko geografsko društvo, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana. Koda namena: OTHR. Namen plačila: IME EKSKURZIJE. Plačilo na dan ekskurzije ni več mogoče. Cena ne zajema stroškov prehrane.

PRIJAVNI POGOJI

  1. Prijava in plačilo morata biti izvedena vsaj 3 dni pred ekskurzijo.
  2. Odjave sprejemamo do 2 dni pred ekskurzijo (torej do četrtka, če je ekskurzija v soboto).
  3. Če se odjavite pravočasno, lahko koristite celotno vplačilo kot dobropis za prihodnjo ekskurzijo. V nasprotnem primeru lahko dobropis koristite le v višini 50 % od vplačanega zneska.
  4. Odhod iz predvidene lokacije bo zaradi časovnih omejitev programa in zakonsko omejenega delovnega časa voznika avtobusa ob uri, zapisani v programu. Na zamudnike ne bomo čakali.

V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Parkirišče Tivoli


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2020 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si