Celodnevne ekskurzije po Sloveniji in sosednjih pokrajinah so namenjene terenskemu spoznavanju ter celostni predstavitvi izbrane pokrajine. Izvedene so pod vodstvom izbranega strokovnjaka, ki ga odlikuje poglobljeno poznavanje pokrajine, po čemer se razlikujejo od »klasičnih« izletov turističnih agencij. V želji po čim bolj pestri in doživeti izkušnji so ekskurzije zasnovane tako, da se poleg avtobusnega prevoza del poti opravi peš.
Dolina_Risnik

Divaški kras

SPREMEMBA ČASA ODHODA IZ LJUBLJANE!

Zaradi ukinitve vlaka ob 6:55 bomo uporabili vlak, ki iz Ljubljane odpelje ob 7:59. Zbor na peronu 10 minut prej.

V tokratni ekskurziji se bomo z vlakom podali do Divače. Spodobi se, da se v ta kraj na Krasu pripeljemo prav z vlakom, saj se je v 19. stoletju začel razvijati ravno na račun izgradnje železnice in železniškega stičišča med Trstom, Reko in Dunajem. Na ekskurziji se bomo od železniške postaje naprej podali peš in raziskovali kraško površje v okolici mesta. Divaški kras je uravnan nižji svet ujet med Gabrkom, Vremščico, Vremsko dolino, Brkini in Taborskimi griči. Zaradi podzemnega toka reke Reke, ki ponikne le nekaj kilometrov stran od Divače pod vasjo Škocjan, je relief zelo razčlenjen. Na majhnem območju tako lahko najdemo vrtače, udornice, brezstrope jame ter tudi največje jame Krasa, to so Kačna jama in Škocjanske jame.

Naša pot nas bo od železniške postaje Divača vodila mimo novejšega dela mesta in glavne prometne povezave do udornice Risnik. Udornice so površinske kraške depresije različnih oblik in velikosti, ki nastajajo nad jamskimi votlinami in rovi, kjer pride do točkastega vertikalnega premikanja kamnine in njenega odnašanja oziroma raztapljanja zaradi aktivnega vodnega toka. Odvisne so tudi od strukturnih razmer in speleogeneze jame. Risnik je lep primer udornice s strmimi pobočji, pod katerimi so melišča in dokaj uravnano dno. Zaradi specifične oblike in temperaturne inverzije najdemo v udornici veliko zanimivih živalskih in rastlinskih vrst.

Pot bomo nato nadaljevali po Krasoslovni naravoslovni učni poti Divaški Kras, kjer bomo opazovali tipične drevesne vrste za pravi kraški gozd. Po slabem kilometru hoje bomo prišli do spodmola Triglavca, ki je bil stoletja prizorišče obredov poganskega kulta plodnosti in zaščite žit. Še naprej po gozdni poti bomo nato prišli do delovišča drugega tira in okrog njega šli do Divaške jame, kjer bo sledil njen ogled z vodnikom jamarskega društva.

Divaško jamo je leta 1884 odkril Gregor Žiberna. Že tri leta kasneje so jo uredili za turistične obiske. Dolga je skoraj 700 metrov, v njej pa je urejenih 1000 metrov turističnih poti. Jama je starejšega nastanka, najverjetneje izoblikovana z nekdanjim tokom reke Reke. Danes leži v vadozni (suhi) coni in je zato izjemno kapniško bogata. Že na vhodnem delu lahko opazimo masivne sige, v eni od dvoran pa celo helektite.

Po ogledu jame se bomo ponovno vrnili na učno pot in nadaljevali do dola Radvanj. To je depresija z dvojnim dnom, kjer je današnje zahodno pobočje prerezalo votlino zapolnjeno z jamskimi sedimenti, kar pomeni, da bomo hodili po brezstropi jami. Po velikosti, tipu sedimentov in legi je denudirana jama najverjetneje del severovzhodnega kraka Divaške jame.

Nato se bomo vrnili do udornice Risnik in Divače, kjer sledi zasluženo pozno kosilo. Po kosilu se bomo napotili še do Škrateljnove domačije, kjer danes domuje Muzej filmskih igralcev. Domačija je čudovit primer kraške kmečke arhitekture, v njej pa je v spomin igralki Iti Rini (rojene v Divači) sčasoma nastal muzej, posvečen slovenski filmski dediščini.

Pri prijavi navedite, ali imate veljavno vozovnico Slovenija oz. vozovnico za upokojence!

Okvirna pot: Divača – udornica Risnik – Divaška jama – Divača

Cilj: Spoznati značilnosti Divaškega krasa

Hoja: 8 km

Zahtevnost hoje (1-5): 4

Odhod: ob 7:59 iz železniške postaje Ljubljana (odhod z vlakom LPV 2674). Zbor na peronu odhoda vlaka vsaj 10 minut prej.

Doplačila: 10EUR Divaška jama.

Vir slike: 

Ekskurzija

sob, 6. april 2024

07:59

Tadeja Babič

25 € za člane LGD, 35 € za nečlane, 10 € za člane DMGS

Prijave na ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referenta za ekskurzije (marko.sencar-mrdakovic@zrc-sazu.si; 01 4706 552). 

Prijava na ekskurzijo je veljavna le v primeru pravočasnega plačila. Finančni prispevek za ekskurzijo je 25 evrov za člane LGD35 evrov za nečlane in 10 evrov za člane DMGS (*pri ekskurzijah v tujino je cena za vse tri kategorije višja za 5 evrov). Znesek nakažite na transakcijski račun:

SI56 6100 0002 1299 316, BIC: HDELSI22
Ljubljansko geografsko društvo
Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana
Koda namena: OTHR
Namen plačila: IME EKSKURZIJE

Plačilo na dan ekskurzije ni več mogoče. Cena ne zajema stroškov prehrane.

PRIJAVNI POGOJI

  1. Prijava in plačilo morata biti izvedena vsaj 3 dni pred ekskurzijo (torej do srede, če je ekskurzija v soboto).
  2. Odjave sprejemamo do 2 dni pred ekskurzijo (torej do četrtka, če je ekskurzija v soboto).
  3. Če se odjavite pravočasno, lahko koristite celotno vplačilo kot dobropis za prihodnjo ekskurzijo. V nasprotnem primeru lahko dobropis koristite le v višini 50 % od vplačanega zneska.
  4. Odhod bo zaradi programa ekskurzije in zakonsko omejenega delovnega časa voznika avtobusa ob zapisani uri. Na zamudnike ne bomo čakali.
  5. Ekskurzije se udeležite le, če ste zdravi! 

V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si