Geografski večeri so poglobljena predavanja z razpravo v izvedbi vabljenega strokovnjaka o različnih tematikah, povezanih z geografijo. Za predstavitev bolj aktualnih in odmevnih vsebin organiziramo t.i. izredne geografske večere, tudi v obliki okroglih miz. En večer na leto je posvečen geografskim tematikam, vezanim na Ljubljano in njeno okolico.
florida-6282401_640

Posebnosti gradnje na barjanskih tleh

Ljubljansko barje je poseljeno že več tisoč let. Prvi stalni prebivalci so bili koliščarji, ki so tu gradili lesena bivališča na kolih. Človek je z izsuševanjem in izkopavanjem jarkov in kanalov pričel na to območje intenzivno posegati že v 18. stoletju, kar je pokrajino močno spremenilo. Tudi v zadnjih desetletjih območje doživlja obsežne spremembe rabe prostora, predvsem zaradi širjenja poselitve, za katero pa so značilne določene posebnosti.

Na predavanju bomo razpravljali o sestavi tal Ljubljanskega barja, značilnosti zemljin, podzemni vodi in potresni ogroženosti območja ter o zanimivostih (posebnostih) pri gradnji avtocest in drugih objektov na barju (npr. trgovski center na Rudniku, vila bloki v Rožni dolini ter njihov vpliv na tok podzemne vode). Govora bo tudi o temeljenju na lesenih pilotih in nihanju nivoja podzemne vode, o tehnologijah izvedbe pilotov in vplivu na obstoječe objekte.

Predavanje boste lahko spremljali tudi preko Zooma: https://us02web.zoom.us/j/88964621661?pwd=blRneHNLL3YrTkREdjByQ2JOUTRNdz09

Meeting ID: 889 6462 1661

Predavanje bo potekalo v okviru »Ljubljanskega  večera«, na katerem obravnavamo različne geografske tematike, značilne za Ljubljano in njeno okolico. S tem želimo prispevati k celostnemu razumevanju in reševanju aktualnih razvojnih, prostorskih in okoljskih izzivov v naši prestolnici.

Geografski večer

tor, 13. februar 2024

19:00

Oddelek za geografijo (predavalnica 233), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

dr. Janko Logar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Vstop prost

 

Zborno mesto

Aškerčeva 2, 1000 ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si