S kratkimi ekskurzijami na doživet, poljuden in hkrati strokoven način predstavimo različne lokacije, objekte in znamenitosti v Ljubljani ali njeni bližnji okolici, ki jih običajna turistična vodenja praviloma prezrejo. Kratke ekskurzije so izvedene pod vodstvom izbranega strokovnjaka ali predstavnika obiskane ustanove. Ekskurzije so izvedene peš ali s kolesom in trajajo okrog 2 uri.
Rakova_jela_arhiv_KPLB

Raziskovalni sprehod med jelšami

Ljubljansko barje, ki se razprostira na južnem delu Ljubljanske kotline, je v današnji podobi rezultat dolgoletnega sobivanja človeka in narave. Naši predniki so s trdim delom oblikovali edinstveno pokrajino, kjer se prepletajo mokrotni travniki, mejice, njive ter gozdne, grmiščne in vodne površine.
Kot območje izjemne naravne dediščine so Ljubljansko barje prepoznali šele v zadnjih desetletjih. Večja okoljska ozaveščenost, nova spoznanja o dragocenosti mokrišč in zavedanje o neizogibnosti sožitja med človekom in naravo so najprej pripeljali do razglasitve Ljubljanskega barja za območje Natura 2000, leta 2008 pa so območje zavarovali kot krajinski park.
Raziskovalni sprehod bo potekal na Rakovi jelši, na stičišču Ljubljanskega barja in naše prestolnice. Na tem območju zadnjih nekaj let poteka obsežna obnova mokrotnih travnikov s sistemom mejic. Izvedeli bomo, ali lahko divje odlagališče ponovno postane pisan travnik? Kako se lotevamo težav z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami? Kdo so skriti prebivalci mestnega obrobja? In čemu na barju kopljemo mlake?

Potrebna oprema: Lahka oblačila z dolgimi rokavi, pokrivalo, repelent, pijača.

Zbirno mesto: Pod pergolo pri vhodu v Mestni park na Rakovi jelši (https://goo.gl/maps/QPE2XuYb6eSFJo428; 46.022591, 14.497606).

Trajanje: Predvidoma 2 uri.

Prijave: Prijave preko spletnega obrazca. Finančni prispevek poravnate pri referentki na ekskurziji.

Opomba: Udeležba je na lastno odgovornost. Vabimo vas, da do zbirnega mesta pridete na trajnosten način. Do zbirnega mesta lahko pridete s kolesom ali z javnim potniškim prometom (LPP postajališče P+R Barje: linija 9) v bližini pa je tudi postajališče sistema za izposojo BicikeLJ (Postajališče P+R Barje).

 

Foto: Arhiv KPLB.

Kratka ekskurzija

tor, 6. september 2022

16:30

Jasna Tarman, Ana Tratnik, Petra Hladnik (Krajinski park Ljubljansko barje)

5 € za člane LGD, študente in dijake; 7 € za nečlane

Prijave na kratke ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referentko za kratke ekskurzije (katja.brcar@oskaselj.si). Morebitni finančni prispevek poravnate pri referentki na ekskurziji. V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Pod pergolo pri vhodu v Mestni park na Rakovi jelši


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si