S kratkimi ekskurzijami na doživet, poljuden in hkrati strokoven način predstavimo različne lokacije, objekte in znamenitosti v Ljubljani ali njeni bližnji okolici, ki jih običajna turistična vodenja praviloma prezrejo. Kratke ekskurzije so izvedene pod vodstvom izbranega strokovnjaka ali predstavnika obiskane ustanove. Ekskurzije so izvedene peš ali s kolesom in trajajo okrog 2 uri.
Nutrija2_PetraHladnik

Tujerodne invazivne vrste na Ljubljanskem barju

Tujerodne vrste prihajajo v naše kraje na različne načine. Številne od njih je človek naselil namerno, da bi imel od njih korist. Druge je s svojimi dejavnostmi v okolje zanesel nenamerno, predvsem z embalažo, prevoznimi sredstvi in drugimi izdelki. Nekatere od tujerodnih vrst se v novem okolju udomačijo, se uspešno razmnožujejo in povzročajo naravovarstveno, gospodarsko, kmetijsko ali zdravstveno škodo. Te vrste imenujemo invazivne tujerodne vrste oz. »invazivke«.

Krajinski park Ljubljansko barje je zavarovano območje narave. Eden njegovih osnovnih namenov je ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih znamenitosti edinstvenega mokrišča, ki je hkrati ena najbolj preoblikovanih pokrajin v Sloveniji. V zadnjih letih to pogosto vključuje tudi omejevanje invazivnih tujerodnih vrst. Najbolj znana med njimi je južnoameriška nutrija, ki jo lahko pogosto opazujemo tudi v središču Ljubljane. 

Na kratkem raziskovalnem sprehodu bodo udeleženci spoznali nekatere od vrst, s katerimi se v parku borijo, njihove vplive na naravno ravnovesje ter aktivnosti, s katerimi omejujejo njihove vplive na naravo.

Zbirno mesto: Stara šola na Ižanski cesti  (Ižanska cesta 303, https://maps.app.goo.gl/N9nAuHEX4pV6x5kaA).

Končna lokacija: Spominsko obeležje ob izgradnji Ižanske ceste (46.020653, 14.510685, https://goo.gl/maps/ZFWsQXrwxvSaB4F6A).

Trajanje: 1 - 1,5 ure.

Prispevek: 5 € za člane LGD, študente in dijake*, 7 € za nečlane. *Za prvih 5 prijavljenih študentov/dijakov je udeležba brezplačna.

Prijave: Prijave preko spletnega obrazca. Finančni prispevek poravnate pri referentki na ekskurziji.

Potrebna oprema: Primerna obleka in obutev.

Opomba: Udeležba je na lastno odgovornost. Vabimo vas, da do zbirnega mesta pridete na trajnosten način – s kolesom ali z javnim potniškim prometom (v bližini je LPP postajališče Barje: linija 19B in 19I; od sobote, 10. 6. 2023, do zaključka gradbenih del imata liniji obvoz, več informacij: https://www.lpp.si/obvoz/obvoz-linij-19-19i-27).

 

Foto: Petra Hladnik.

Kratka ekskurzija

sre, 4. oktober 2023

16:30

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje

5 € za člane LGD, študente in dijake*, 7 € za nečlane. * za prvih 5 prijavljenih študentov/dijakov je udeležba brezplačna

Prijave na kratke ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referentko za kratke ekskurzije (katja.brcar@oskaselj.si). Morebitni finančni prispevek poravnate pri referentki na ekskurziji. V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Ižanska cesta 303


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si