Publikacije

Društvo v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Založbo ZRC izdaja knjižne vodnike, v katerih so opisane društvene eno- in večdnevne strokovne ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu ter tujih deželah. Vodniki so namenjeni zlasti popotnikom, izletnikom in učiteljem za snovanje izletov in ekskurzij v lastni režiji. Izbrane pokrajine so predstavljene z opisom glavnih značilnosti in zanimivosti, tudi z bogatim kartografskim in slikovnim gradivom, ter priporočeno potjo z lokacijami, vrednimi ogleda. 

Zahodnje in Srednje Slovenske Gorice, Kropa in Radovljica, Cerkljansko, Škocjanske jame, Kras, Kulinarični potep

Več

Maribor, Prlekija, Velenje z okolico, Kočevska, V Baško grapo, Čepovanski dol in Trebušo, Po poteh rapalske meje

Več

Banjšice, Selška dolina, Obsotelje in Kozjansko, Dravinjska dolina, Zahodno Goričko, Pivka, Istra

Več

Ziljska dolina, Beljak z okoliškimi jezeri, Karavanke in Rož, Celovec in Gosposvetsko polje,...

Več

V vodniku so predstavljene naravnogeografske značilnosti, zgodovina, politična podoba, ...

Več

V vodniku so predstavljene temeljne naravno- in družbenogeografske značilnosti ...

Več

Vzhodne Nadiške doline, Čedad in dolina Nadiže, Južna pobočja Matajurja, Pradol in Robidišče, ...

Več

Po Tigrovski poti in čez Bržanijo v Istro, Breginjski kot, Velike zveri dinarskih gozdov na Menišiji, ...

Več

V vodniku so predstavljene temeljne naravno- in družbenogeografske značilnosti ...

Več

Izviri življenja Rogaške Slatine, Solčavsko, Pohodniška ekskurzija po Golteh, ...

Več

V vodniku so predstavljene temeljne naravno- in družbenogeografske značilnosti ter zgodovina ...

Več

Predstavljene so ekskurzije, izvedene v južnem delu slovenskega zamejskega prostora, ...

Več

Vodnik Jemen predstavlja temeljne naravno- in družbenogeografske značilnosti ter zgodovino države ...

Več

Vodnik Libija predstavlja temeljne naravno- in družbenogeografske značilnosti ter zgodovino ...

Več

V vodniku Zamejska Hrvaška je predstavljenih osem ekskurzij: Medžimurje, Hrvaško Zagorje, ...

Več

Predstavljene so ekskurzije: po Posočju na odseku med Drežniškim kotom in Ajdovščino, ...

Več

Prekmurje, S kolesom po Beli Krajini, Naj tu ostane pragozd – gozdni rezervati na Kočevskem, ...

Več

Naravnogeografske značilnosti, zgodovina, prebivalstvo, gospodarstvo in priporočena pot.

Več

Naravnogeografske značilnosti, zgodovina, Zahodna Sahara, prebivalstvo, gospodarstvo, ...

Več

Kolesarjenje po matičnem krasu, regionalna geografija Brkinov, Notranjsko, Suha krajina, Zasavje, ...

Več

Geološka zgradba in relief, značilnosti podnebja in vodovja, Prsti, rastlinstvo in živalstvo, ...

Več

Triglavski ledenik, Tematska pot Konšca, naravnogeografske značilnosti kraške planote Snežnik, ...

Več

Naravnogeografske značilnosti, zgodovinski pregled, prebivalstvo in poselitev, ...

Več

Relief, podnebje, rastlinstvo in živalstvo, vode, prebivalstvo in poselitev, opis poti, perzijske številke.

Več

Geografske značilnosti in zgodovinski razvoj Irske, naravnogeografske značilnosti, zgodovina, prebivalstvo, ...

Več

Relief, podnebje, prsti in rastje, živalstvo, zgodovina, prebivalstvo, gospodarstvo, verstva, opis poti.

Več

Kozjak: uvod, strukturni elementi v metamorfnih kameninah, kemično preperevanje, ...

Več
Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2020 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si