alps-4354164_640

Trajnostne in netrajnostne samotne kmetije v 17. stoletju (na primeru Zgornje Savinjske doline)

Na vprašanje trajnosti kmetijstva v predindustrijski dobi pogosto odgovarjamo premalo kritično. Navzkrižna primerjava različnih vrst virov, ki so nastali v okviru gospoščinske gospodarske uprave in sodstva, državne uprave in Cerkve, danes shranjenih v arhivih v Sloveniji in Avstriji, je omogočila nov pogled na (ne)trajnost zgornjesavinjskih samotnih kmetij v 17. stoletju.
Obravnavo gospodarskega in okoljskega vidika začenjamo s predstavitvijo tedanjega zgornjesavinjskega kmetijstva. Sledijo rezultati kvantitativne analize trajnosti tedanje živinoreje. Podatki o vlogi žitne pridelave v usmerjenosti zgornjesavinjskega kmetijstva so omogočili boljše razumevanje okoljskega vpliva slabe žitne letine na gospodarsko stanje kmetij, s kvantitativnimi podatki o žitnih pridelkih pa so deskriptivne navedbe »slabih letin« postale bolj oprijemljive. Ogroženost žita zaradi neugodnih vremenskih razmer se ni nehala ob žetvi, ampak šele s spravilom tedne pozneje. Antropogeno pospešeni pobočni procesi so v nekaterih primerih povzročili opustitev kmetijskih zemljišč, v nekaterih primerih pa zahtevali ekstenzifikacijo rabe tal. Pri obravnavi gospodarskega vidika trajnosti navajamo še podatke o kmečki trgovini, kmečkih gospodarskih bilancah in zelo raznoliki kreditni dejavnosti, ki je nekaterim kmetijam omogočila preživetje, spet drugim pa povzročila izgubo velikih delov premoženja. Premoženjske razlike med bližnjimi kmetijami so bile ogromne.
Pri obravnavi družbenega stebra trajnosti je največji poudarek na podatkih kritične analize števila prebivalcev župnij Solčava in Luče v 17. stoletju, ki je bilo v primerjavi s podatki popisov druge polovice 19. stoletja visoko, kar pa v kontekstu demografskih raziskav avstrijskih Alp ni presenetljivo. Navajamo vzroke, ki temeljijo na kmetijstvu in posestnih razmerah.

Geografski večer

tor, 8. april 2014

19:00

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

Žiga Zwitter

Vstop prost

 

Zborno mesto

Gosposka 16 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2022 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si