trees-3410836_640

Razvoj gozdov in izzivi gozdarstva Slovenije v 21. stoletju

Gozdovi so prevladujoča sestavina slovenske krajine, pokrivajo približno 60 % površine, kar nas uvršča med tri najbolj gozdnate države v Evropski uniji. Značilno prispevajo h kakovosti življenja v Sloveniji, zagotavljajo ekosistemske storitve in nas oskrbujejo s številnimi obnovljivimi gozdnimi viri, katerih pomen strmo narašča. V primerjavi z Evropo so slovenski gozdovi sorazmerno dobro ohranjeni. Posebnost slovenskega gozdarstva je sonaravno gospodarjenje. Zakaj se je razvilo in kako ga uresničujemo? Kakšne so njegove prednosti in pomanjkljivosti? Ali je sonaravno gospodarjenje prava pot za soočanje s hitrimi okoljskimi (onesnaženje, invazivne vrste, škodljivi tujerodni organizmi, spreminjanje podnebja) in družbenih spremembami (globalizacija, urbanizacija, tehnološki razvoj), ki vplivajo na gozdove in gozdarstvo? V sklopu predavanja bomo skušali odgovoriti na zgoraj omenjena in številna druga vprašanja o prihodnosti gozdov na slovenskem, s posebnim poudarkom na primerjavi z razvojnimi gibanji v Evropi in svetu.

Geografski večer

tor, 11. oktober 2011

19:00

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

dr. Jurij Diaci

Vstop prost

 

Zborno mesto

Gosposka 16 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2022 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si