light-bulb-984551_640

Okoljevarstveni vidiki slovenske energetike

Slovenija je pred zahtevno trajnostno, sonaravno zasnovano razvojno in vrednostno dilemo načrtovanja prihodnosti prve polovice 21. stoletja. Na energetskem polju sta na voljo dva scenarija: fosilno-jedrski s trajno rastjo porabe energije in prednostno decentralizirani, na zmanjšani porabi energije in obnovljivih virih energije zasnovan scenarij. Udejanjanje fosilno-energetskega scenarija bi pomenilo, da bo Slovenija ohranila sedanjo gospodarsko strukturo, nizko dodano vrednost na zaposlenega in obotavljivo zmanjševala energetsko intenzivnost, zanemarila sistemske možnosti zmanjševanja porabe energije in onemogočila decentralizirano rabo regionalnih obnovljivih virov energije ter  s tem povezano višjo stopnjo samozadostnosti slovenskih pokrajin, ki je z vidika nacionalne varnosti zelo potrebna. Kljub temu velja podčrtati, da tudi raba obnovljivih virov energije pomeni okoljski pritisk, ki pa je v primeru optimalne lokacije po okoljskih učinkih bolj sprejemljiv od fosilnih virov energije in jedrske energije. Zato mora Slovenija za udejanjanje globalno in lokalno zasnovanega trajnostnega razvoja, razen stabilizacije porabe in potem postopnega zmanjševanja porabe energije, povečati rabo obnovljivih virov, vendar na lokacijah, ki so ne samo kar najbolj donosne, temveč tudi okoljsko in socialno optimalne ter lokalno družbeno sprejemljive.

Geografski večer

tor, 12. oktober 2010

19:00

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

Dr. Dušan Plut

Vstop prost

 

Zborno mesto

Gosposka 16 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2022 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si