flowering-acacia-1381078_640

Invazivne drevesne vrste v Sloveniji

Do vnosa tujih rastlin v določeno okolje prihaja iz različnih razlogov, med katerimi so pri lesnatih rastlinah med najpomembnejšimi njihove okrasne lastnosti. Tuje rastlinske vrste v novem okolju, če sploh preživijo, večinoma ne povzročajo večjih težav, majhen delež na novo vnesenih rastlin pa postane invazivnih. Te lahko popolnoma izpodrinejo avtohtono rastlinstvo ali neposredno ogrozijo obstoječo favno, spremenijo kemizem tal, povzročijo spremembo genetske strukture avtohtonih populacij ali spremembe v vodnem režimu. Tujerodne rastline predstavljajo okrog petino slovenskih praprotnic in semenk in so k nam večinoma prišle iz vzhodne Azije in Severne Amerike. Med okrog 30 vrstami, ki jih pri nas najpogosteje navajajo kot invazivne, je tudi nekaj lesnatih rastlin. Čeprav je vnos tujih vrst k nam slabo dokumentiran, za veliko večino invazivnih lesnatih rastlin lahko rečemo, da so bile k nam najprej vnesene kot okrasne rastline.

Geografski večer

tor, 13. oktober 2009

19:00

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

Dr. Robert Brus

Vstop prost

 

Zborno mesto

Gosposka 16 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2022 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si