garden-1176406_640

Tla ljubljanskih vrtičkov, onesnaženost, vsebnost hranil ter potencialni vplivi na okolje in zdravje meščanov

Tla (oziroma prst, kot pravimo geografi) v urbanih predelih izpolnjujejo predvsem okoljske funkcije, medtem ko je funkcija pridelave hrane manj pomembna. Slednja je prisotna bolj v sklopu socialnoekonomskih funkcij tal kot dela urbanega prostora. Tla v mestih zaradi vplivov človeka izkazujejo zelo veliko raznolikost. Kljub temu jih druži skupna značilnost, da so velikokrat onesnažena, pretežno zaradi emisij prometa in industrije. V okviru vrtnarske rabe tal pa v tleh pogosto ugotovimo visoke vsebnost rastlinskih hranil. Vrtički v Ljubljani so razpršeni po mestu in se nahajajo v različnih talno-okoljskih sistemih: na šotnih tleh Barja, kislem ilovnato-glinastem aluviju na zahodu ter na tleh karbonatnega prodnega zasipa nad vodovarstvenimi območji na severu in vzhodu. Predstavljene bodo ugotovitve raziskovalnega projekta: pestrost lastnosti tal ljubljanskih vrtičkov, onesnaženost samih tal in nekaterih pridelkov, možna tveganja ter vplivi na zdravje ljudi, raba fitofarmacevtskih sredstev, vsebnost glavnih rastlinskih hranil in potencialne možnosti onesnaženja podzemnih voda.

Geografski večer

tor, 14. april 2009

19:00

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

Dr. Borut Vrščaj

Vstop prost

 

Zborno mesto

Gosposka 16 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2022 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si