vinogradi_haloze

Kulturna in naravna dediščina Haloz

Haloze so prijeten svet močno razgibanih, nizkih terciarnih goric. Zanje je značilen razgiban relief s strmimi pobočji in ozkimi dolinami, zato so bile skozi zgodovino možnosti za obdelovanje in poseljevanje omejene. Zaradi svoje prometne odročnosti se v Halozah ni razvilo krajevno središče, temveč prevladujejo številna majhna razložena naselja. Pokrajino je močno zaznamovalo vinogradništvo, ki so ga zasnovali že divjaški Kelti 400 let pr. n. št. Kasneje, v času fevdalne dobe, se je razvilo tudi viničarstvo. Prvi viničarji, t. i. kmečki proletarci, so bili služabniki meščanom, ki so imeli vinograde v Halozah in so skozi zgodovino živeli v težkih pogojih. Dandanes vinogradniki v Halozah združujejo tradicionalna znanja o gojenju vinske trte in negi vrhunskega vina z ugodnimi klimatskimi, geološkimi in drugimi pogoji. Le 5 % vinogradniških predelov na svetu se ponaša s tako ugodnimi pogoji, kot so v Halozah.

Popotovanje po Halozah bomo pričeli na Ptujski Gori, kjer si bomo ogledali baziliko Marije Zavetnice s plaščem, ki je pomemben del kulturne dediščine tega območja in ena najlepših gotskih cerkva v slovenskem in evropskem merilu. Nadaljevali bomo z obiskom Naravnega parka Haloze – Čerinovo, ki deluje kot kmetijsko gospodarstvo, s katerim upravlja PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro skupaj s pašno skupnostjo Haloze. Posestvo je v fazi preusmeritve v ekološko kmetovanje in skupaj z različnimi vzpostavljenimi ekosistemskimi storitvami proizvaja hrano po načelih agroekologije. S pozno malico na žlico se bomo okrepčali v Cirkulanah. Sledi ogled Parka dediščine Cirkulane. Gre za etnološki muzej na prostem, ki ponuja vpogled v tradicionalni način življenja in dela naših prednikov. V parku so na ogled tradicionalna haloška cimprana hiška, štala in kolarnica s skednjem. Na tem mestu bomo spoznali način življenja viničarjev v Halozah nekoč. V neposredni bližini stoji obnovljena cerkvica sv. Katarine. Ogledali si bomo tudi spominsko sobo dr. Vladimirja Bračiča, geografa, pedagoga, politika ter ustanovitelja in prvega rektorja Univerze v Mariboru. Na strokovnem področju je veliko pozornosti namenil problematiki Haloz in rodnim Cirkulanam ter svoje ugotovitve predstavil v več objavah. V njegovi rojstni hiši v središču Cirkulan dandanes domuje spominska soba, v kateri sta predstavljena njegovo življenje in delo. Obisk Haloz bomo zaključili s kratkim postankom pri gradu Borl, ki je žal še vedno zaprt za javnost. Grad, postavljen na visoki strmo odsekani apnenčasti skali tik nad sotočjem reke Drave in potoka Bela, tukaj kraljuje že stoletja in je zaradi svoje strateške lege ob avstrijsko-ogrsko-hrvaški meji od nekdaj igral pomembno vlogo. Iz grajskega parka si bomo pogledali osrednji grajski stolp – bergfrid, katerega zidovi so mestoma debeli kar 11 metrov. Skozi vhodna vrata pa bomo pokukali na obnovljeno prvo dvorišče, ki ima zdaj spet tako podobo, kot jo je imelo v 17. stoletju, ko sta Jurij Friderik grof Sauer in njegova soproga Marija Barbara dala postaviti ta del gradu. Proti večeru sledi povratek proti Ljubljani.

Okvirna pot: Ljubljana – Ptujska Gora – Trdobojci – Cirkulane – Dolane – Ljubljana

Cilj: Spoznavanje delčka bogate kulturne in naravne dediščine Haloz

Hoja: Potrebna je primerna obutev za hojo po hribovitem/strmem terenu v Naravnem parku Haloze – Čerinovo. Pot je urejena znotraj pašnika, kjer sta v času pašne sezone govedo in drobnica. Pot je dolga v eno smer nekaj čez 500 m in ima višinsko razliko približno 100 m. Čas hoje je okrog 30 min v eno smer. (V primeru slabega vremena odpade!)

Zahtevnost hoje: 2/5

Odhod: ob 7:00 iz Ljubljane (parkirišče pred dvorano Tivoli)

Doplačila: malica na žlico (7,20 EUR/osebo), voden ogled v Naravnem parku Haloze – Čerinovo (3 EUR/osebo, če je več kot 25 oseb), vstopnina z vodenim ogledom v Parku dediščine Cirkulane (3 EUR/osebo, če je več kot 25 oseb), vstopnina z vodenim ogledom v Spominski sobi dr. Vladimirja Bračiča (1,70 EUR/osebo, če je več kot 12 oseb), vstopnina za Viničarski muzej (alternativna možnost obiska).

 

Vir slike: TIC Haloze

Ekskurzija

sob, 8. oktober 2022

07:00

Sonja Golc, lokalna turistična vodnica

25 € za člane LGD, 35 € za nečlane, 10 € za člane DMGS

Prijave na ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referenta za ekskurzije (marko.sencar-mrdakovic@zrc-sazu.si; 01 4706 552). 

Prijava na ekskurzijo je veljavna le v primeru pravočasnega plačila. Finančni prispevek za ekskurzijo je za člane LGD 25 evrov35 evrov za nečlane in 10 evrov za člane DMGS (*Pri ekskurzijah v tujino je cena za vse tri kategorije višja za 5 evrov). Znesek nakažite na transakcijski račun:

SI56 6100 0002 1299 316, BIC: HDELSI22
Ljubljansko geografsko društvo
Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana
Koda namena: OTHR
Namen plačila: IME EKSKURZIJE

Plačilo na dan ekskurzije ni več mogoče. Cena ne zajema stroškov prehrane.

PRIJAVNI POGOJI

  1. Prijava in plačilo morata biti izvedena vsaj 3 dni pred ekskurzijo (torej do srede, če je ekskurzija v soboto).
  2. Odjave sprejemamo do 2 dni pred ekskurzijo (torej do četrtka, če je ekskurzija v soboto).
  3. Če se odjavite pravočasno, lahko koristite celotno vplačilo kot dobropis za prihodnjo ekskurzijo. V nasprotnem primeru lahko dobropis koristite le v višini 50 % od vplačanega zneska.
  4. Odhod bo zaradi programa ekskurzije in zakonsko omejenega delovnega časa voznika avtobusa ob zapisani uri. Na zamudnike ne bomo čakali.
  5. Ekskurzije se udeležite le, če ste zdravi! 

V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Parkirišče Tivoli


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si