plecnik_trznica

Ogled Plečnikove Ljubljane

Ena izmed pomembnejših ugotovitev umetnostnozgodovinske stroke je, da je arhitekt Jože Plečnik gradil svojo Ljubljano izpred svoje trnovske hiše. V njeni osi si je vzel za izhodišče glavno pročelje trnovske cerkve: od nje je zasnoval svojo kopno os prek Emonske in Vegove v srce mesta, do Kongresnega trga. Njena »vzporednica« je vodna os, ki poteka od Špice in vodi skozi staro mesto do Zapornice na Vrazovem trgu. Na ti dve vzdolžni liniji je položil vrsto »pravokotnic«, ki osi sekajo ali ju povezujejo: porečje Gradaščice od kolezijskega mostu do izliva, Zoisovo cesto od križišča z Emonsko prek Šentjakobskega mostu do vzhodnega roba Šentjakobskega (Levstikovega) trga, Jakopičevo sprehajališče od Tivolskega gradu prek Cankarjeve in Čopove na Prešernov trg in prek Tromostovja na Grad. Ta mu pomeni krono mesta. V nastalo mrežo je hkrati ali pozneje postavljal svoje številne objekte; še precej več jih je imel v načrtu. Da bi bolje razumeli njegovo zamisel mesta, bomo poskušali slediti tem osem: od njegove trnovske hiše prek Trnovskega mostu k Rimskemu zidu, si na Aškerčevi ogledali staro Tehniko, se vrnili na »kopno os« in opazovali oblikovanje Zoisove ceste, potem na Trg francoske revolucije s spomenikom Iliriji in v Križanke, opazovali stavbo Narodne in univerzitetne knjižnice, šli po Vegovi mimo Glasbene matice in Plečnikovih glasbenikov na Kongresni trg, od tod po Gledališki stolbi na vodno os, po njej mimo Gerberjevega stopnišča na Prešernov trg in Tromostovje, se ozrli po Tržnicah, dalje po Cankarjevem nabrežju do Čevljarskega mostu, od tam na Šentjakobski trg, kjer se naša pot sklene.

Kratka ekskurzija

ned, 15. februar 2009

11:00

Plečnikova hiša, Karunova ulica 4

dr. Peter Krečič

Vstop prost

Prijave na kratke ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referentko za kratke ekskurzije (spela.conc@zrc-sazu.si; 01 4706 561). Morebitni finančni prispevek poravnate pri referentki na ekskurziji. V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

karunova 4


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2022 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si