Celodnevne ekskurzije po Sloveniji in sosednjih pokrajinah so namenjene terenskemu spoznavanju ter celostni predstavitvi izbrane pokrajine. Izvedene so pod vodstvom izbranega strokovnjaka, ki ga odlikuje poglobljeno poznavanje pokrajine, po čemer se razlikujejo od »klasičnih« izletov turističnih agencij. V želji po čim bolj pestri in doživeti izkušnji so ekskurzije zasnovane tako, da se poleg avtobusnega prevoza del poti opravi peš.
Trnovec_1

Po sledeh Kočevskih Nemcev

Vodja: Mihael Petrovič, domačin, lokalni turistični vodnik in poznavalec zgodovine Kočevske.
Cilj: Spoznavanje Kočevske s poudarkom na dediščini Kočevskih Nemcev.
Okvirna pot: Ljubljana – Kočevje – Nemška Loka – Hrib – Koprivnik – Rajhenav – Trnovec – Klinja vas – Ljubljana.
Odhod: 7.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana.


Okvirni program: Zaradi obsežnih gozdnih prostranstev in specifične zgodovine Kočevska v očeh mnogih Slovencev velja za skrivnostno, razmeroma slabo poznano deželo. K temu je nedvomno znatno prispevala tudi 600-letna prisotnost nemško govorečih prebivalcev, tako imenovanih Kočevskih Nemcev, na prostoru, ki so ga opevali kot »deželico med izvirom Rinže in obrežjem Kolpe«. Ta dinarskokraška pokrajina na jugu Slovenije s pogorji Goteniške gore, Stojne in Roga je z njihovo izselitvijo ob začetku druge svetovne vojne ter izginjanjem njihove dediščine doživela usodo, ki bi jo najlažje povzeli z ugotovitvijo: »Na začetku je bil gozd, na koncu je znova gozd« (dr. Erich Petschauer).
V Pokrajinskem muzeju Kočevje se bomo na stalni razstavi najprej seznanili z razvojem in zatonom nemškega jezikovnega otoka na Kočevskem, potem pa obiskali župnijsko cerkev sv. Jerneja, ki za svojim zidovjem skriva zgodbe o sanjah in ambicijah prebivalstva nekdanje vojvodine. Po krajšem ogledu mesta bomo pot nadaljevali do Nemške Loke (Deutschau) z razvalinami baročnega romarskega svetišča Marije Tolažnice. Mogočno zgradbo, brez katere merska enota za gostoto magnetnega polja nemara nikoli ne bi nosila imena Tesla, po miniranju sredi minulega stoletja nezadržno načenja čas, s katerim si narava – kakor bo pokazal tudi sprehod med ostanki nekdanje vasi Hrib (Büchel) – znova jemlje nazaj tisto, kar ji je nekoč iztrgal človek. Tudi Koprivnik (Nesseltal) obdobja po izselitvi Kočevskih Nemcev ni preživel nedotaknjen, se je pa na pokopališču ob robu vasi, iz katere naj bi po izročilu izviral eden prvih nemških kanclerjev, ohranilo še več starih nagrobnikov, med katerimi naletimo tudi na to ali ono znano ime. S Koprivniškega polja bomo krenili v Kočevski rog, najprej do Rajhenava (Reichenau), kjer zasebni kmetovalec nadaljuje govedorejsko tradicijo, po kateri je naselbina menda slovela celo na dunajskem dvoru, nato pa skozi roške gozdove (če bosta dopuščala čas in vreme) do Trnovca (Tiefenreuther), ki ga pogledu sprva izda le sadno drevje, na katerega nepričakovano naletimo ob gozdni cesti. Ekskurzija se bo končala z ogledom drobnega bisera, poslikanega lesenega stropa iz 17. stoletja v cerkvici sv. Marije Magdalene ter zgodbo trnovške Matere Božje v Klinji vasi (Klindorf) ter povratkom proti Ljubljani.


Doplačila: Pokrajinski muzej Kočevje (2,5 EUR), topli obrok na kmetiji Rajhenav (10 EUR) Oprema: primerna pohodna obutev in oblačila. Zaradi poznega kosila naj imajo udeleženci s seboj malico.
Zahtevnost hoje: 2 od 5.

Udeleženci so dolžni upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
- ekskurzije se lahko udeležite le, če ste zdravi, nimate vročine ali drugih bolezenskih znakov;
- med vožnjo z avtobusom je obvezna uporaba obrazne maske, ob vstopu na avtobus si morate razkužiti roke;
- na avtobusu morate sedeti posamično, razen če gre za člane istega gospodinjstva in člane zaključenih skupin ljudi, ki so zavestno v prostovoljnih tesnih stikih. 

 

Ekskurzija

sob, 5. september 2020

07:00

Mihael Petrovič

25 evrov za člane, 35 za nečlane

Prijave na ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referenta za ekskurzije (marko.sencar-mrdakovic@zrc-sazu.si; 01 4706 552). 

Prijava na ekskurzijo je veljavna le v primeru pravočasnega plačila. Finančni prispevek za ekskurzijo je za člane LGD 25 evrov35 evrov za nečlane in 10 evrov za člane DMGS. Znesek nakažite na transakcijski račun:

SI56 6100 0002 1299 316, BIC: HDELSI22
Ljubljansko geografsko društvo
Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana
Koda namena: OTHR
Namen plačila: IME EKSKURZIJE

Plačilo na dan ekskurzije ni več mogoče. Cena ne zajema stroškov prehrane.

PRIJAVNI POGOJI

  1. Prijava in plačilo morata biti izvedena vsaj 3 dni pred ekskurzijo (torej do srede, če je ekskurzija v soboto).
  2. Odjave sprejemamo do 2 dni pred ekskurzijo (torej do četrtka, če je ekskurzija v soboto).
  3. Če se odjavite pravočasno, lahko koristite celotno vplačilo kot dobropis za prihodnjo ekskurzijo. V nasprotnem primeru lahko dobropis koristite le v višini 50 % od vplačanega zneska.
  4. Odhod bo zaradi programa ekskurzije in zakonsko omejenega delovnega časa voznika avtobusa ob zapisani uri. Na zamudnike ne bomo čakali.
  5. Ekskurzije se udeležite le, če ste zdravi! 

V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Parkirišče Tivoli


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2023 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si