Celodnevne ekskurzije po Sloveniji in sosednjih pokrajinah so namenjene terenskemu spoznavanju ter celostni predstavitvi izbrane pokrajine. Izvedene so pod vodstvom izbranega strokovnjaka, ki ga odlikuje poglobljeno poznavanje pokrajine, po čemer se razlikujejo od »klasičnih« izletov turističnih agencij. V želji po čim bolj pestri in doživeti izkušnji so ekskurzije zasnovane tako, da se poleg avtobusnega prevoza del poti opravi peš.

Preklicano

Spoštovani,

ekskurzija je zaradi epidemije covid-19 odpovedana.

O nadomestnem datumu vas bomo pravočasno obvestili.

 

Lep pozdrav!

image008

Po sledeh Loškega gospostva: po Sorškem polju v Škofjo Loko in Poljansko dolino

Vodja: Erik Logar, profesor geografije in zgodovine, turistični vodnik z licenco GZS.
Cilji: razumeti geografske procese na Sorškem polju in v Poljanski dolini ter v luči načrtovane uprizoritve Škofjeloškega pasijona leta 2021 in ob 170. obletnici rojstva Ivana Tavčarja osvetliti bogastvo lokalne kulturne zgodovine.
Okvirna pot: Ljubljana – Podreča – Stražišče – panorama s Svetega Jošta nad Kranjem – Bitnje − Crngrob – Škofja Loka – Visoko pri Poljanah – Gorenja vas – Hotavlje – Todraž – Ljubljana.
Odhod: 7.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana.

Okvirni program: Škofja Loka, Sorško polje in Poljanska dolina so poleg Selške doline skoraj osemsto let tvorili mogočno Loško gospostvo. To območje se je med leti 973 in 1803 razvijalo kot samostojna prostorska entiteta pod upravo freisinških škofov. Danes so ti kraji tesno vpeti v družbene, gospodarske in prometne tokove osrednje Slovenije in so zaradi dobre dostopnosti privlačno območje za priseljevanje in zaposlovanje, a hkrati le redko samostojen cilj popotovanj. Ekskurzija bo zato namenjena odkrivanju vidnih sledi, ki jih je Loško gospostvo pustilo na tem območju (Stražišče, poljska razdelitev na proge pri Bitnjah, Crngrob, Škofja Loka) kot tudi v kulturi tamkajšnjih lokalnih skupnosti (identiteta, govor, navade, obrt in škofjeloški pasijon).
Na poti si bomo najprej ogledali naselje Podreča, ki leži na jugovzhodnem obrobju Sorškega polja. V njem se je rodil pesnik Simon Jenko, ki je Sorško polje opeval v poeziji. Nadaljevali bomo po vzhodnem obrobju Sorškega polja, kjer bodo predstavljena naselja Mavčiče, Praše, Jama in Breg. Sledil bo ogled naselij Labore in Stražišče, ki sta danes že predmestje Kranja, vendar sta bili z zgodovinskega vidika tesno povezani z Loškim gospostvom. Z vzponom na Sveti Jošt bomo umestili pot ekskurzije v pokrajino in jo spoznali tako z vidika njenih fizičnogeografskih kot tudi družbenogeografskih prvin. Pot nas bo nato vodila mimo Bitenj in tamkajšnje znamenite kulturne pokrajine, ki jo je zaznamovala poljska razdelitev na proge. Mimo Žabnice, Šutne in Dorfarij se bomo povzpeli do Crngroba na skrajnem zahodnem obrobju Sorškega polja. Tam si bomo ogledali Rdeče znamenje in cerkev Marijinega oznanjenja z zlatim oltarjem in rebrom ajdovske deklice.
Opoldne sledi vodeni ogled mestnega jedra Škofje Loke in obisk Loškega muzeja s posebnim poudarkom na izročilu Škofjeloškega pasijona, saj se mesto že vse letošnje leto pripravlja na uprizoritev v letu 2021. Po kosilu v eni od starih loških gostiln sledi panoramski ogled okolice mesta (industrijska cona Trata in naselje Suha na terasi reke Sore). Po novi obvoznici se bomo odpeljali proti Poljanski dolini. Ustavili se bomo na obnovljenem Tavčarjevem dvorcu na Visokem, ki je bil pisatelju navdih tudi za pisanje Visoške kronike. Popoldne bomo preživeli v Poljanski dolini in si ogledali Poljane, Gorenjo vas in po kamnolomu apnenca znano Hotavlje. Proti Ljubljani se bomo odpeljali skozi Todraž, kjer so ostanki rudnika urana Žirovski Vrh.


Doplačila: vstopnina in vodeni ogled Loškega muzeja in Tavčarjevega dvorca (8 EUR), kosilo (8 EUR)
Zahtevnost hoje: 2/5
Oprema: vremenu prilagojena oblačila in obutev, primerna za hojo. S seboj imejte dovolj tekočine in malico po potrebi.

 

Vljudno povabljeni k predhodnemu poslušanju oddaje Sedmi dan o Škofjeloškem pasijonu

Na naslovni fotografiji je škofjeloški grad in mestno jedro Škofje Loke. Fotografija objavljena z dovoljenjem Turizma Škofja Loka, avtor fotografije: Sašo Kočevar.

Ekskurzija

sob, 21. november 2020

07:00

Erik Logar

25 evrov za člane, 35 za nečlane

Prijave na ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referenta za ekskurzije (marko.sencar-mrdakovic@zrc-sazu.si; 01 4706 552). 

Prijava na ekskurzijo je veljavna le v primeru pravočasnega plačila. Finančni prispevek za ekskurzijo je za člane LGD 25 evrov35 evrov za nečlane in 10 evrov za člane DMGS (*Pri ekskurzijah v tujino je cena za vse tri kategorije višja za 5 evrov). Znesek nakažite na transakcijski račun:

SI56 6100 0002 1299 316, BIC: HDELSI22
Ljubljansko geografsko društvo
Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana
Koda namena: OTHR
Namen plačila: IME EKSKURZIJE

Plačilo na dan ekskurzije ni več mogoče. Cena ne zajema stroškov prehrane.

PRIJAVNI POGOJI

  1. Prijava in plačilo morata biti izvedena vsaj 3 dni pred ekskurzijo (torej do srede, če je ekskurzija v soboto).
  2. Odjave sprejemamo do 2 dni pred ekskurzijo (torej do četrtka, če je ekskurzija v soboto).
  3. Če se odjavite pravočasno, lahko koristite celotno vplačilo kot dobropis za prihodnjo ekskurzijo. V nasprotnem primeru lahko dobropis koristite le v višini 50 % od vplačanega zneska.
  4. Odhod bo zaradi programa ekskurzije in zakonsko omejenega delovnega časa voznika avtobusa ob zapisani uri. Na zamudnike ne bomo čakali.
  5. Ekskurzije se udeležite le, če ste zdravi! 

V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Parkirišče Tivoli


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si