Celodnevne ekskurzije po Sloveniji in sosednjih pokrajinah so namenjene terenskemu spoznavanju ter celostni predstavitvi izbrane pokrajine. Izvedene so pod vodstvom izbranega strokovnjaka, ki ga odlikuje poglobljeno poznavanje pokrajine, po čemer se razlikujejo od »klasičnih« izletov turističnih agencij. V želji po čim bolj pestri in doživeti izkušnji so ekskurzije zasnovane tako, da se poleg avtobusnega prevoza del poti opravi peš.
Marof_Novo_mesto

Arheološko Novo mesto in poznoantični Gorjanci

Novo mesto je eden najpomembnejših evropskih železnodobnih centrov tako po številu najdišč kot po pomenu najdb. V 1. tisočletju pr. n. št. je v utrjenem naselju na okljuku Krke živela močna skupnost, ki je zapustila še danes vidne sledove v prostoru. To je čas nastanka evropske civilizacije in kulture, ki jo je oblikoval grški svet s svojimi sredozemskimi kolonijami ter Etruščani na Apeninskem polotoku. Novo mesto z dolenjskimi železnodobnimi najdišči tvori jedro jugovzhodne predalpske halštatske skupine, ki je v času med 8. in 4. stoletjem pr. n. št. odigrala pomembno vlogo v povezovanju »civiliziranega« grško-etruščanskega sveta z »barbarskimi« ljudstvi iz Panonske nižine in Alp.

V Dolenjskem muzeju si bomo ogledali stalno arheološko razstavo, ki vključuje najpomembnejše arheološke predmete, med katerimi izstopajo situlski spomeniki, sprehodili pa se bomo tudi do utrjenega prazgodovinskega gradišča in prazgodovinskega grobišča Kapiteljska njiva. Stalna arheološka razstava celovito prikazuje arheološko dogajanje na Dolenjskem, od prvega pojava človeka v kameni dobi do konca zgodnjega srednjega veka. Bogato arheološko gradivo, izkopano v zadnjih desetletjih, dopolnjujejo risarske rekonstrukcije in fotografski prikazi najdišč, ter pojasnjevalna besedila. Težišče predstavljajo najdbe starejše železne dobe, predvsem s Kapiteljske njive v Novem mestu, kjer so od srede 80. let 20. stoletja potekala zavarovalna arheološka izkopavanja, ki so prinesla množico vrhunskih arheoloških predmetov, ki časovno segajo od pozne bronaste preko starejše do mlajše železne dobe. Med razstavljenim gradivom velja posebej omeniti bronaste, figuralno okrašene situle, ki sodijo med najpomembnejšo evropsko kulturno dediščino.

Sledi sprehod skozi staro mestno jedro, preko Glavnega trga s krajšim odmorom za kavo in ogledom arheoloških najdišč na Marofu. To je najpomembnejše arheološko območje, ki leži med srednjeveškim mestnim jedrom Novega mesta in Bršljinom. Zaznamujejo ga trije kopasti vrhovi, na katerih leži utrjeno naselje ter obsežna plana in gomilna grobišča. Na Marofu je ležalo dvodelno utrjeno gradišče, ki je bilo v uporabi skoraj vse 1. tisočletje pr. n. št.; zapiralo je novomeški polotok ter nadziralo prometne poti, ki so potekale ob Krki, ter odcep in prehod čez reko.

V nadaljevanju se bomo iz vasi Mihovo povzpeli po severnih pobočjih gozdnatih Gorjancev do najvišje ležečega utrjenega poznoantičnega mesta na Zidanem gabru, kamor so se v pozni antiki zatekli prebivalci iz Šentjernejskega polja pred barbarskimi plenilci, ki so iz vzhoda prodirali v osrčje Rimskega imperija. Severna pobočja Gorjancev nad Mihovim pri Šentjerneju so bila neprekinjeno poseljena od mlajše kamene dobe do visokega srednjega veka. Število arheoloških najdišč ob vznožju in na samih Gorjancih na širšem območju vasi Mihovo je v vseh arheoloških obdobjih izjemno veliko. Pomen tega prostora je izjemen, saj doslej ne poznamo primera, da se na tako majhnem prostoru, kot je naše obravnavano področje, nahaja kar pet sočasnih poznoantičnih in zgodnjesrednjeveških utrjenih višinskih naselij, ki so od 3. do 6. stoletja nekaj časa sobivala. Naselja so bila zgrajena na grebenih s strmimi pobočji na že naravno dobro zavarovanih višinah, dodatno pa so bila utrjena z obrambnimi obzidji, jarki in stolpi. Osrednje mesto v skupini petih naselij ima Zidani gaber. S svojo lego najvišje na Gorjancih (688 m), z zaporo poti, ki je povezovala dolino Krke z dolino Kolpe z močnimi kamnitimi, z malto vezanimi obzidji in z zgodnjekrščansko cerkvijo ter z dolgotrajnim, verjetno nepretrganim življenjem vsaj od 4. do 7. stoletja ter z najdbami, ki segajo še v 8., 9. in zgodnje 10. stoletje, je eden najpomembnejših upravnih, vojaških in verskih centrov na območju Slovenije.

Sledi povratek do avtobusa in odhod v Ljubljano v poznih popoldanskih urah.

Okvirna pot: Ljubljana – Novo mesto – Mihovo – Gorjanci – Ljubljana

Cilj: Spoznavanje arheološke dediščine Novega mesta in Gorjancev

Hoja: Približno štiri kilometre, vzpon 400 višinskih metrov (skupno 4 ure hoje)

Zahtevnost hoje: 3 (od 1 do 5)

Datum: 1. 4. 2023

Odhod: ob 7:00 iz Ljubljane (parkirišče pred dvorano Tivoli)

Doplačila: kosilo približno 7–10 EUR/osebo, vstopnina v Dolenjskem muzeju 4 EUR/osebo

 

Vir slike: https://sl.wikipedia.org/wiki/Marof,_Novo_mesto

Ekskurzija

sob, 1. april 2023

07:00

dr. Borut Križ

25 € za člane LGD, 35 € za nečlane, 10 € za člane DMGS

Prijave na ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referenta za ekskurzije (marko.sencar-mrdakovic@zrc-sazu.si; 01 4706 552). 

Prijava na ekskurzijo je veljavna le v primeru pravočasnega plačila. Finančni prispevek za ekskurzijo je za člane LGD 25 evrov35 evrov za nečlane in 10 evrov za člane DMGS (*Pri ekskurzijah v tujino je cena za vse tri kategorije višja za 5 evrov). Znesek nakažite na transakcijski račun:

SI56 6100 0002 1299 316, BIC: HDELSI22
Ljubljansko geografsko društvo
Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana
Koda namena: OTHR
Namen plačila: IME EKSKURZIJE

Plačilo na dan ekskurzije ni več mogoče. Cena ne zajema stroškov prehrane.

PRIJAVNI POGOJI

  1. Prijava in plačilo morata biti izvedena vsaj 3 dni pred ekskurzijo (torej do srede, če je ekskurzija v soboto).
  2. Odjave sprejemamo do 2 dni pred ekskurzijo (torej do četrtka, če je ekskurzija v soboto).
  3. Če se odjavite pravočasno, lahko koristite celotno vplačilo kot dobropis za prihodnjo ekskurzijo. V nasprotnem primeru lahko dobropis koristite le v višini 50 % od vplačanega zneska.
  4. Odhod bo zaradi programa ekskurzije in zakonsko omejenega delovnega časa voznika avtobusa ob zapisani uri. Na zamudnike ne bomo čakali.
  5. Ekskurzije se udeležite le, če ste zdravi! 

V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Parkirišče Tivoli


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si