S kratkimi ekskurzijami na doživet, poljuden in hkrati strokoven način predstavimo različne lokacije, objekte in znamenitosti v Ljubljani ali njeni bližnji okolici, ki jih običajna turistična vodenja praviloma prezrejo. Kratke ekskurzije so izvedene pod vodstvom izbranega strokovnjaka ali predstavnika obiskane ustanove. Ekskurzije so izvedene peš ali s kolesom in trajajo okrog 2 uri.
1600px-Kranj_kranjski_rovi_fotomorgana

Rovi iz 2. svetovne vojne pod starim Kranjem

Med drugo svetovno vojno so v Kranju zgradili več rovov, ki so jih prebivalci uporabili kot zaklonišča ali zaklonilnike. Izdolbli so jih v konglomerat pleistocenske starosti, na katerem leži stari Kranj. Kranjska občina je z gradnjo rovov začela tik pred vojno, na novo pa so se je lotili med okupacijo leta 1944, ko se je povečala nevarnost zavezniškega bombardiranja iz Italije. Delo sta prevzeli dve priznani kranjski gradbeni podjetji, Josip Slavec in Josip Dedek. Približno 130 najetih delavcev je do konca leta 1944 opravilo večino gradbenih del, za dokončanje betonske zaščite rovov in opremo pa je zmanjkalo materiala in časa. Kljub temu so meščani v zadnjih mesecih vojne zaklonišče že zasilno uporabljali med pogostimi protiletalskimi alarmi ob preletih zavezniških letal. Skoraj 1300 metrov dolgo, staro mestno zaklonišče, je pomemben pomnik tovrstne gradnje in priča tehniške kulture Kranja med drugo svetovno vojno. Vanj lahko vstopimo iz štirih smeri (Jelenov klanec, kanjon Kokre in Lajh ter po stopnišču izza Prešernovega gledališča). Rovi zaklonišča so bolj ali manj enako veliki, široki 2 metra, le ob Jelenovem klancu in pod Pungertom so nekoliko razvejani. Rove varuje betonski plašč, le na nedokončanih odsekih še vidimo osnovni izkop v konglomeratu.

Avtor fotografije: Andraž Muljavec, Fotomorgana; https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Kranj_kranjski_rovi_fotomorgana.jpg

Kratka ekskurzija

pon, 22. februar 2010

17:30

Kranjska hiša, Glavni trg 2

2,5-3 EUR

Prijave na kratke ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referentko za kratke ekskurzije (spela.conc@zrc-sazu.si; 01 4706 561). Morebitni finančni prispevek poravnate pri referentki na ekskurziji. V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Zavod za turizem in kulturo Kranj


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2022 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si